หมอกภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์

ภูมิประเทศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีการแพร่กระจายของSouth China Karst 176,228 เฮกตาร์ในหลายจังหวัดรวมทั้งมณฑลยูนนานมณฑลฉงชิ่งและกุ้ยโจว ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปีพ. ศ. 2550 ส่วนของ South China Karst ในเขต Libo ของกุ้ยโจวถูกปกคลุมไปด้วยยอดเขาสูงชันและหอคอย karsts

และถือได้ว่าเป็นแหล่งอ้างอิงของโลกสำหรับกรวยคาร์ส มักถูกปกคลุมไปด้วยหมอกภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของกุ้ยโจวและเป็นที่อยู่ของพันธุ์พืชและสัตว์หายากรวมถึงลิงทองคำที่ไม่ค่อยพบ ในวันที่อากาศแจ่มใสการประชุมสุดยอดมีทิวทัศน์ที่สวยงาม