ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน

ความผิดปกติในโรงเรียนวัฒนธรรมการศึกษาและการพัฒนามนุษย์จบการศึกษาจากแผนก ในขณะที่นี่เป็นการค้นพบครั้งแรกที่ควรได้รับการตีความอย่างระมัดระวัง แต่ก็น่าตื่นเต้นที่จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่การฟื้นฟูสมรรถภาพสมองในโดเมนหนึ่งจะช่วยปรับปรุงสมรรถนะในโดเมนอื่น ยังคงเป็นไปได้ที่วิธีการรักษาบางอย่างอาจสนับสนุนการปั้น

และการปรับโครงสร้างที่สามารถทำได้ span หลายโดเมนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่คล้ายกับระบบประสาท การทดสอบต่อไปของผลรวมเหล่านี้อาจนำไปสู่นวัตกรรมในแนวทางของเราในการฟื้นฟูสมรรถภาพของโรคหลอดเลือดสมองสำหรับบุคคลที่มีภาวะขาดดุลที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวการพูดและการใช้ภาษาและความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ ผู้เข้าอบรมอาจพูดได้ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยแขนหุ่นยนต์ 12 สัปดาห์ Falconer-Horne พร้อมด้วย Buchwald และ Edwards ได้ออกแบบแบตเตอรี่เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ในเอกสารฉบับนี้