ความเข้มข้นของเลือดในไขมัน

เพื่อตอบคำถามนี้เทย์เลอร์และผู้ทำงานร่วมกันของเขาได้ตรวจสอบปัจจัยการเผาผลาญที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเกี่ยวข้องเช่นปริมาณไขมันในตับไขมันในตับอ่อนความเข้มข้นของเลือดในไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์และฟังก์ชันเบต้าเซลล์ในเซตย่อยของผู้เข้าร่วม DIRECT ซึ่งรวมถึง 64 คนใน กลุ่มแทรกแซง พวกเขาพบว่าผู้ตอบสนองต่อโปรแกรมการลดน้ำหนักมีความคล้ายคลึงกับผู้ที่ไม่ตอบสนอง

ก่อนการเข้ารับการรักษา แต่มีระยะเวลาการเป็นเบาหวานที่สั้นลง (2.7 ปีเทียบกับ 3.8 ปี) ทั้งผู้ตอบสนองและผู้ที่ไม่ตอบสนองได้สูญเสียน้ำหนักที่เท่ากันนำไปสู่การลดลงของปริมาณไขมันในตับไขมันในตับอ่อนและความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือด