ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรทางจิตวิทยาที่หลากหลาย

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้การนอนหลับอารมณ์และความเครียดมีความสำคัญ พวกมันมีผลต่อระดับที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขาสามารถควบคุมชีวิตของพวกเขาได้ ผลการวิจัยสามารถแจ้งความพยายามในการปรับปรุงความรู้สึกของการควบคุมของแต่ละบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์ เราพบว่าการนอนหลับอารมณ์และความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความรู้สึก

ควบคุมและในว่าผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งที่พวกเขาต้องการได้หรือไม่ Shevaun Neupert ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของ NC State และกล่าวว่า ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับงาน การค้นพบนี้มีความสำคัญเพราะเมื่อผู้สูงอายุเริ่มหมดความรู้สึกอิสระก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา สำหรับการศึกษานี้นักวิจัยประเมินข้อมูลคน 205 คนที่มีอายุระหว่าง 60 และ 94 ปีผู้เข้าร่วมการศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรทางจิตวิทยาที่หลากหลายในแปดวันในช่วงระยะเวลาสามสัปดาห์