การสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์

ด้วยการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนหรือบล็อกเกอร์ออนไลน์ซีพีออลล์ (มหาชน) ได้ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บแห่งประเทศไทย (TWA) และสถาบันการจัดการพิษณุโลก (PIM) จัดงาน Thailand Best Blog Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 จะรับรู้ถึงการเขียนออนไลน์ที่มีคุณภาพโดยผู้เขียนบล็อกชาวไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน

และส่งต่อข้อมูลผ่านการสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ การมีส่วนร่วมของซีพีออลมีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัล 7 เล่มซึ่งนับเป็นโครงการที่กำลังสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนชาวไทยมานานกว่า 15 ปีนายบรรยงค์กมล ณ วัฒนารองประธาน บริษัท กล่าว บริษัท มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมการศึกษาการอ่านและการเรียนรู้สำหรับคนไทยและเยาวชนโดยเฉพาะ CP All เห็นการมีส่วนร่วมกับรางวัล Blog ที่ดีที่สุดในฐานะการขยายขอบเขตของพวกเขาจากการตระหนักถึง “นักเขียนหมึก” ในการทำเช่นเดียวกันสำหรับนักเขียนดิจิทัลหรือบล็อกเกอร์