การรักษาด้วยมาตรฐาน

การศึกษาครั้งแรกที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยที่ได้เสร็จสิ้นการรักษาด้วยมาตรฐานและที่สองสำหรับเด็กที่มีความสามารถเพื่อให้บรรลุการให้อภัยหลังจากที่มีอาการกำเริบก่อนหน้านี้ ทั้งสองกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการกำเริบหลังจากได้รับการรักษาแล้วและอาจเป็นผู้สมัครที่ดีในการใช้การรักษาด้วยการบำรุงรักษาโดยมีเป้าหมายในการป้องกันการกำเริบของโรค

ด้วยการติดตามผลมัธยฐานของ 3.5 ปีแขนแรกของการศึกษามีผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ 100 คน ผลการวิจัยพบว่า EFS สองปีเท่ากับ 84 เปอร์เซ็นต์และระบบปฏิบัติการ 2 ปีเท่ากับ 97 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการติดตามผลมัธยฐาน 3.7 ปีการศึกษาได้บันทึกผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นรายใหม่ 39 คนและผลการวิจัยที่ได้รับรายงานในวารสารแสดงให้เห็นว่า EFS 2 ปีเป็นร้อยละ 54 และระบบปฏิบัติการสองปีเป็นร้อยละ 84 สำหรับเด็กที่เคยคลอดก่อนหน้านี้